• გივი ძამაშვილი
  • პარტნიორი
  • +995 599 730 876
  • +995 32 254 58 45
  • GDzamashvili@bdo.ge
  • ზვიად ორაგველიძე
  • პარტნიორი
  • +995 599 675 498
  • +995 32 254 58 45
  • ZOragvelidze@bdo.ge